کتک با قمه

nima ahmadi
سلام. خسته نباشید . برادر من با دختر عموم(متاهل هستن) پیام های عادی میدادن اما چند شب پیش دخترعموم توی پیام دعوتش میکند خونش براى انجام عمل نامشروع، برادر من ساعت حدود 5 وارد خونه میشه اما شوهر دخترعموم از پشت پرده با قمه میاد بیرون و تا حدود ساعت 8 با قمه و زنجیر برادرما زده بود و لختش کرده بود و ازش فیلم کرده بود، چند شب از این اتفاق گذشت و ما اقدامی نکردیم تا اینکه شوهرش شب امد توی محله و ما برادرما تهدید به مرگ کرد و چند دقیقه بعدش تیراندازی کرد . حالا سوالم اینه ما میتونیم اقدام مفید فایده ای انجام بدیم؟ و اینکه برای برادرم مشکل جدی پیش میاد؟