چجوري حداقل نصف مهريه ام را بگيرم

سلام خسته نباشيد همسر من از من دست نوشته گرفت كه مهريه ام را بخشيدم ، من نميخوام همه مهريه ام راببخشم هفت ماهه ازدواج كردم زن خونه بودم مرد بيرون بيشتر هزينه ها رو من دادم طلاهامو فروخته داده به زن سابقش به بچه هاش برسه ، همش توهين تحقير ناسزا ، تحملم تموم شده كمكم كنيد حداقل نصف مهريه ام و بگيرم