اعاده حیثیت

Maryam

با سلام.

چندی پیش از محل کار اخراج شدم و برای دریافت حقوق معوقه خود از کارفرما به اداره کار شکایت کردم. در چندماه گذشته کارفرما به عناوین مختلف شکایتهای کذب از سرقت خودرو گرفته تا اخاذی و تهدید در مراجع مختلف قضایی ثبت کرده که هربار مجبور به حضور و پاسخگویی بوده ام. اداره کار رسیدگی به شکایت من مبنی بر حقوق ضایع شده را منوط به نتیجه شکایات مذکور کرده. با توجه به اینکه روند شکایتهای کذب هنوز ادامه دارد و صرفا بدلیل آزار و اتلاف وقت اینجانب بوده و تا کنون نیز کارفرما هیچگونه مدرکی مبنی بر هیچیک از ادعاهای خود ارائه نداده خواهشمند است اینجانب را در خصوص حقوق قانونی که درجهت توقف این روند و اعاده حیثیت و جبران زیان درنظرگرفته شده راهنمایی فرمایید.