فروش مال غیر

فاضلی
سلام .سه سال پیش یک واحد در حال ساخت مشترک رو با اطلاع تلفنی به شریک خود پیش فروش کردم که بعد از مراجعت شریکم مخالفت کرد و بنده ان معامله رو فسخ کردم و حالا بعد از گذشت یکسال و نیم از فسخ ان معامله ، شریکم از بنده شکایت کرده مبنی بر فروش مال غیر و حکم غیابی گرفته در صورتیکه ان معامله فسخ گردیده بود و در سامانه ثبت گردیده همون موقع . حالا بنده چیکار میتونم بکنم .باتشکر