خانواده درباره ناشزه گی و عدم تمکین

با سلام و خسته نباشی...خانم بنده به خاطر اینکه بعد از چهار سال ازش بچه خواستم خونه را ترک کرده با رضایت مادرش که من براش اظهار نامه تمکین فرستادم جواب نداد بعد تمکین فرستادم که رفته بود دادسرا شکایت کرده بود که منو زده تو خانه حبس م کرده البته دروغ گفته بود چون خودش گفته بود فقط واسه پول و طلا آوردم دنبال بهانه ای هستم که طلاقم بدی دادسرا قرار منع تعقیب صادر کرد رفتیم دادگاه برای تمکین قاضی بهش گفت برو اعتراض بده اعتراض داد دوباره اعتراضش رد شد و حکم نهایی صادر که رو پرونده تمکین زدیم که امروز به الزام به تمکین محکوم شده آیا اعتراض بزنم به رای تمکین میتونه حرفهایی دروغی بزنم که قاضی رو تو شک بی اندازه....سوال دوم...آیا وقتی ناشزه بشه و دادگاه بهم حکم ازدواج مجدد بده میتونه درخواست طلاق بده آیا قاضی میتونه زوج رو مجبور به طلاق بکنه یا نه....سوال سوم...یه خونه ۴۰متری گشنگی دارم که سال ۹۰قبل از خواستگاری زنم به مادرم فروختم مبایعنامه داریم با دوتاشاهد که سال۹۳وکالت محضری نیزه بهش دادم الان خانمم میتونه خانه رو توقف بکنه بابت مهریه که سندش بنام خودم هست چون معامله خانوادگی بوده برآمون مهم نبوده آیا باتوجه به مستثنیات بودن خانه میتونه بزاره اجرا...ببخشید سوالم هم زیاد شد..جوابگو روبه ایمیل ارسال کنید...ممنونم ازتان