مبلغ حق الوکاله

سلام میشه راهنمایی کنید مبلغ مصوب حق الوکاله در پرونده های کیفری به چه شکلی میباشد؟