قطع تهويه مطبوع واحد

با سلا ودعاي خير ،  بنده دوماه پيش يك واحد اپارتمان از يك مجتمع ده واحدي را اجاره نمودم ،  واحد هاي مجتمع  هر كدا م داراي دستگاه تهويه مستقل وخصوصي ميباشند  ،  سازنده به  بهانه اينكه  از مالك واحد مورد اجاره طلبكار است مبادرت به قطع تهويه واحدي كه بنده در ان ساكن هستم نموده است  ، (با همكاري شركت نصب وراه اندازي تهويه ، ) ايا اين عمل قانوني است ، بنده چه اقدامي ميتوانم انجام دهم لطفا راهنمايي  فرماييد.