امنیت اخلاقی

مهشید
با سلام، به برادرم اتهام شنیع قصد اغفال کودکان زده شده و یک ماه و نیم است که محل کسب او(کافی نت) را پلمپ نموده اند. آیا با توجه به نوع اتهام ممانعت از کسب مجاز برادرم و وارد کردن خسارت حیثیتی و مالی زیاد به ایشان قانونی است؟ لازم به ذکر است هیچ مدرک و سندی وجود نداشته و استشهاد محلی و گزارش تهیه شده توسط پلیس امنیت اخلاقی و پلیس فتا حاکی از خوش نام بودن نامبرده و رضایت اهالی و کسبه محل نیز می باشد