جبران خسارت از شرکا

کورش محمدی

باسلام

اینجانب در سال 91 با دوتا از دوستانم جهت یه کار تولیدی شریک شدیم و بنده یک سری از مواد اویه و دستگاها را خریداری کرده بودم و مبلغی را نقدا پرداخته بودم و مبلغ باقیمانه را مقرر گردید شرکا ظرف مدت 30 روز بپردازند ولی  متاسفانه به تعهد خود عمل نکرده و مبلغی جزء دادند و بیش از دو سوم بدهی هایشان را ندادند و  و بعد از مدتی ما با طلبکارا  و بدهکاری مواجه شدیم و دوستان حاضر به پرداخت بدهی خود نشدند ومن چوم بیشترین سهم را داشتم و فشار هم از طرف طلبکارا زیاد بود مجبور به فروش زیر قیمت بازار مواد اولیه شدم تا بتونم طلبکارا را راضی کنم و در این بین 45 میلیون ظرر از اصل سرمایه کردم و حالا شرکا مرا به جرم فروش مال غیر شکایت کردن و بعد از 1سال و دفاعیات  خودم من حکم برائت گرفتم  وهنوز هم انان حاضر به پرداخت ضرر  انجا گرفته نیستن در صورتی هم تو قرارداد مکتوب شده بود که درصورتی که عدم همکاری شرکا باعث ضرر و زیان گردد باید خسارت را بپردازند ولی هنوز هم حاضر نیستن ایا به نظر شما من هنوز شکایت نکردم و خواستم دوستانه حل بشه ولی نشد از چه طریق وارد مرحله قانونی شوم که بتونم خسارتم را ازشون بگیرم