زمان دادن حکم موقت یا لازم الجرا توسط قاضی

محمد

با سلام.دوسال پیش زمینی خریداری کردم بعد فهمیدم اموال دولتی بوده.بعد از شکایت در دفتر حقوقی  دادگاه ، انها از اداره راه شهرسازی استعلام گرفتند و معلوم شد بله این زمین جزء اراضی دولتی هست. حدود یک ماه چیش پرونده ام از دفتر شعبه سوم ارجاع شده به دفتر قاضی تا حکم بده.حدودا چقدر طول میکشه تا حکم بده و آیا ما میتونیم درخواست رسیدگی زودتر را داشته باشیم؟؟