ادعای هبه بعد ازانحصار وراثت وثبت ملک

reza

با سلام

اینجانب در سال 1376 پدرم فوت نمودن،که ارثیه اون شامل سه زمین کشاورزی ویک ملک مسکونی بود،که در سال 1381جهت انحصار وراثت اقدام نمودم ،که تمامی زمینها وملک مسکونی را دو خواهر ومادرم و یک شاهد هر کدام جداگانه سهم خود را در دفترخانه اسناد رسمی به اینجانب واگذار نمودند.که در برگه ای که دفترخانه صادر نموده اند اسامی دو خواهرم ومادرم به عنوان فروشنده سهم خود را  به اینجانب که خریدار بودم واگذار نمودن و در سال 1388 برای تمامی املاک طبق قانون سند ثبتی بنام اینجانب صادر شد،لازم به ذکر است تمامی املاک از زمان حیات پدرم وبعد از ان هم دراختیار اینجانب بوده ودر ان هر سال کار زراعت نموده ام. حالا بعد از چهارده سال یکی از خواهرانم (به علت اختلافات خانوادگی وپافشاری شوهر خواهرم)ادعای سهم خود را کرده است،ایا می تواند در دادگاه بگوید اینجانب کلاه سرش گذاشتم ویا در زمان انحصار وراثت مریض بودم وبا ساختن نامه پزشکی جعلی ادعا سهم خود بکند.ویا با ساختن وصیت نامه ای دست نوشته جعلی که چند نفر از اسامی که الان در حیات نیستند امضا شده و یک سوم سهم را پدرم به او داده است وحالا بعد از چهارده سال که املاک سند ثبتی خورده است ادعای سهم کند.نظریه دادگاه  با توجه به برگه اسناد رسمی که در اختیار اینجانب میباشد ودر ان خریدار وفروشنده معلوم میباشد ولی مبلغی در ان ذکر نشده است .ایا میتواند بگوید ان را بخشیده وحالا میخواهد ان را پس بگیرد.

لازم به ذکر است که علت واگذاری املاک به اینجانب هزینه هایی که اینجانب قبلن جهت نگهداری مادرم که همچنان پیش خودم زندگی میکندوهمچنین خواهرانم جهت خرجی که قبل از ازدواج انها برایشان خرج کردم در عوض ان املاک را با رضایت به اینجانب واگذار نمودن

همچنین در مورد بعد از انکه هبه با قبض واقباض محقق شده یعنی جه؟

با تشکر فروان