ارتباط با فرزندان در حین دعوا

mahsa
سلام زنی هستم ۴۰ ساله دارای دو فرزند یه دختر ۱۵ ساله و یه پسر ۷ ساله . سه هفته است با همسرم اختلاف دارم و مهریه ام را به اجرا گذاشته ام و چون مرا کتک زد به پزشکی قانونی رفته و شکایت کردم به این علت دو هفته است که مانع ارتباط من با فرزندانم میشود و نمیگذارد من با بچه هایم تلفنی حتی صحبت کنم و گوشی دخترم را از او گرفته که با من صحبت نکند آیا کار او قانونی است ؟ با توجه به اینکه اگر طلاق هم بین ما جاری بود باز هم میتوانستم هفته ای یک یا دوبار فرزندانم را ببینم