ساختن پاپوش بر

حسام زمانی
سلام مت ۳ سال در یک شرکت کار کردم و تاریخ ۰۵ ۹۴ از انجا استفا دادم حالا اظهار دارن من بدهکارم به شرکت لطفا اگه امکان داره تلفنی مت با شما صحبت کنم