درگیری

محمدعورکی
سلام من و دوستم با موتور ، از کنار یه ماشین وانت پیکان که عقب وانت هم مسافر داشت (زن و بچه ) رد شدیم دیدم راننده از تو ماشین به رفیقم که ترک موتور من بود فوحش ناموسی داد ، رفیقم هم جوابش رو داد ، بعد یه خُرده رفیتیم جلوتر دیدیم داره باماشین به سرعت میاد سرمون ، زدیم کنار ببینیم چشه ، اومد و با رفیقم دعوا کرد و دماغشو شکوند ، منم این وسط فقط و فقط داشتم میانجی گری میکردم که یهو به سیلی هم زد توی گوش من و پرده ی گوشم پاره شد اما من هیچ درگیری با اون راننده نداشتم بعد فرار کرد رفت (این تمام ماجرا بود ) حالا منو دوستم جداگانه ازش شکایت کردیم ، من شدم شاهد دوستم ، و دوستم هم شاهد من بعد از شکایت ما اون راننده هم رفته شکایت کرده از دوتامون و گفته مزاحمت و فوحش به ناموس و درگیری ، میخواستم ببینم من که هیچ فوحش و درگیری نداشتم مجرم محسوب میشم ؟کوچکترین اشاره ای هم به زن و بچه ی اون راننده نداشتم ، تازه اون راننده شش ماه برای مواد و بیست رو هم برای درگیری ، سابقه ی زندان داشته ، الان هم با وسیقه که برای شکایت دوستم گذاشته آزاد شده