در خوست طلاق از طرف زوجه

پدر و مادر دختری که دختر دارای مشکلاتی مانند دیوانگی است ( همه این رو قبول دارن که دختره مشکل داره ) رو بدون اطلاع پسری که به خواستگاری او آمده(بدون شناخت قبلی دختر و پسر) به عقد او در آورده اند. حال که یکسال از عقد میگذرد و پسر همان ابتدا فهمید که دختر مشکل دارد، دختر اصرار به طلاق دارد ولی پدر و مادرش با تمام زرنگی به عبارتی سعی در انداختن دخترشان به پسر دارن و اصرار بر عروسی دارن و می گویند اگر قرار است دخترشان طلاق بگیرد باید مهریه او را تماما بدهید. ضمنا در تمام این مدت یکسال پسر فقط دو بار دختر را دیده ( در شهر دیگری زندگی می کنند) و هر دو بار دختر خشونت آمیز برخورد کرده و اقدام به فحاشی نموده است و در تمام این مدت هیچ گونه محبت و ابراز علاقه ای به پسر نکرده و روی خوش نشان نداده است و از همان اول هم گفته من به اجبار پدرم ازدواج کردم. حال با این وضعیت آیا او می تواند مهریه اش را به اجرا بگذارد و درخواست نفقه کند؟