پاس نشدن چک

ادريس صالح زاده

با سلام و احترام. بنده سال ۸۸ يک قطعه زمين کشاورزى به کسى فروختم که بابت آن سه فقره چک سه ماهه به ارزش 80 ميليون تومان گرفتم که هىچ کدام از چکها سر وقتش پاس نشد، و فقط با تأخير 8 تومان از چکها پاس شد ولى 72 ميليون تومان آن بعد از گذشت 8 سال هنوز پاس نشده است.
در ضمن در قرارداد بنگاه هم قيد شده که در صورت پرداخت نشدن هر کدام از چکها معامله فسخ خواهد شد، با اىن اوصاف خريدار که 72 ميليون از چکهاش پاس نشده که هيچ، اقدام به فروش سه دانگ از زمين به کسى ديگه شده.
خواستم بدونم که از لحاظ قانونى ميتونه اين کار رو بکنه ؟ در کجاى قانون به آن اشاره شده است؟ سپاس از شما.