اهانت

حبیب خدابخشی

با سلام خدمت مشاور گرامی
بنده با تحریک شخص مقابل و بدون قصد به ایشان توهین کردم و دادگاه صد هزارتومان جریمه نقدی برای بنده در نظز گرفت.
ایا ینده در دادگاه تجدید نظر می توانم با استفاده از دو قید بالا یعنی تحریک و عدم قصد خود را تبرعه کنم یا تجدید نظر فایده ای ندارد؟