حکم صادر شده

hamid maleki

با سلام حکم دادگاه صادر شده مبنی بر »: 4سال و شش ماه حبس تعزیری برای استفاده از شناسنامه مجعول-4سال و شش ماه حبس تعزیری برای استفاده از سند مجعول-4سال و شش ماه حبس تعزیری برای استفاده از مدرک تحصیلی مجعول و 4سال و شش ماه برای استاده از مهر اجعول.سوال: آیا مجموع اینها یعنی 18 سال حبس اجرا می شود و یا فقط یک 4سال و شش ماه.با تشکر