هبه

حشمتی

سلام

خواهران اینجانب سال 1362 کلیه سهم الارث پدری خود را به من  واگذار کرده ا ند. . ولی الان کپی یک قولنامه دارند که من سال 1356 زمینهای را فروخته ام.

سوال بنده این است که آیا واگذاری سهم الارث  پدرشان به بنده در سال 1362 در مورد فروش زمین در سال 1356 نیز نافذ است