اجاره دستگاه تست به پيمانكار شركت دولتي

majid

با سلام و احترام

كارمند يك شركت دولتي هستم. دستگاه تستي دارم كه پيمانكار اين شركت (كارفرما) نياز به آن دارد و در قبال انجام تست از كارفرما يا شركت دولتي، پول در يافت مي كند.

آيا من مي توانم دستگاه تستم را در اختيار پيمانكار بگذارم و هر ماه اجاره بهاي آن را دريافت كنم؟

منع قانوني وجود ندارد ؟ در حالي كه من عضو كارفرماي دولتي هستم؟؟

تشكر