استعلام سجل کیفری برای اخذ پروانه

layla

با سلام و احترام آیا سجل کیفری برای اخذ پروانه نمایندگی بیمه مورد استعلام قرار میگیرد؟ اگر کسی به علت روابط نامشروع تعهدی در پاسگاه امضا کرده باشد، برایش سو پیشینه محسوب میشود؟