قولنامه ملک

حمید همدانی

با سلام و احترام.

منزل ورثه ای را جهت تاسیس مدرسه از خانواده ای اجاره نموده بودم مبلغ یک میلیارد ریال نیز بعنوان ودیعه به موجرین داده بودم متاسفانه با اینکه کل تجهیزات مدرسه از جمله حدود 400 متر چمن مصنوعی بالغ بر 32 میلیون تومان خریداری شد ولی دقیقا روز تحویل ملک از دادن آن سرباز زدند . فسخ معامله برابر بود با 100 میلیون تومان .

بعد از اولین جلسه دادگاه موجرین اعتراض کردند که مبلغ جبران خسارت 100 میلیونی تقلبی است و درخواست خط شناسی شد از زمان درخواست تا الان حدود 10 ماه میگذرد و با وجود توضیحات و بردن شاهدین و نویسنده قولنامه هنوز هیچ پاسخی داده نشده است چه باید بکنم.با تشکر حمید همدانی .

اگر لازم باشد تصویر قولنامه را ارسال میکنم