پرسش حقوقی

سلام،

اگر چند نفر اقامه دعوا کنند و یک نفر از آنها قصد خروج از کشور را داشته باشد باید حتما شکایت خود را پس بگیرد؟ به عبارت دیگر آیا می شود پس از شکایت از کشور برای مدت طولانی خارج شد؟ چون یکی از شرایط مهاجرت به آن کشوراینست که مورد حقوقی معطل نداشته باشی.