ازبین رفتن پول سرمایه گذاری

فرهاد میری

سلام /چند ماه قبل با توصیه دوستی درشرکت سرمایه گذاری انگلیسی بصورت اینترنت سرمایه گذاری کردم مدارک شرکت قانونی وثبت درکمپانی هوس و.... مدت 4ماه است که شرکت ارتباطش راباهمه قطع کرده وهیچ خبری نداریم 1- چطورمی توانیم به حق خود برسیم 2- پول سرمایه گذاری رامستقیما با افتتاح حساب ارزی درپرفکت مانی به حساب شرکت واریز وبه همین طریق سود دریافت میکردیم البته هیچ اجبارواکراهی هم درعضویت ازطرف دوستم نبوده است وهیچ پولی هم به ایشان پرداخت نکرده ام.آیا باتوجه به اینکه مدرک خاصی ازایشان وجود ندارد می توانم از ایشان شکایت نمایم. ممنون   نام شرکت   golden green fx ltd