حبس زير ٣ ماه

Madani

با سلام در دادكاه كيفري در خصوص جرم تخريب عمدي با لحاظ ماده هاي ٣٧ و ٣٨ حكم به حبس ٢ ماه تعزيري داده شده است . ايا حبس زير سه ماه داريم؟ ايا نبايد قاضي ان را تبديل به جزاي نقدي مي نمود؟