مشکلات پناهندگی

شکوفه
سلام من میخواهم به کشور المان بروم اگه در مجارستان از من اثر انگشت گرفته باشند ایا من رو دوباره دیپورت میکنن به مجارستان