گازارش نامه اورژانس

فاتحی
درود بر شما فاتحی هستم پدرم حدود ۱سال پیش مورد ضرب و شتم قرار گرفتن و به وسیله اورژانس به بیمارستان منتقل شدند و انجا قبول نکردند و دوباره به بیمارتان دیگر منتقل کردند من گزارش اورژانس را که از محل حادثه به بیمارتان اعضام شده را احتیاج دارم چگونه میتوانم برای گفتن ان نامه ها اقدام کنم ممنون میشوم راهنمایی کنید