تامین خواسته

محمود جوانمیری

مقدار 70 میلیون طلب از شخص دارم و از ایشان قرار داد و چک دارم با توجه به اینکه شغلشان خدمات کامپیوتری می باشد ولی در کنارش دو دستگاه عابر بانک به قیمت 130 میلیون نیز دارن حالا درخواست من به عنوان تامین خواسته در حالیکه این دستگاهها شامل وسایل امرار معاش ایشان طبق مجوز کاریشون نمیشه ایا امکان داره حداقل یکی از دستگاه ها شامل مستثنیات دین نشود ؟ با تشکر