فاکتور

وحید نوبری
سلام به شخصی جنسی داده شده و زیر فاکتور را امضا کرده است بعد از مدتی که قراردبود پول بده رفتیم دیدیم فرار کردند با فاکتوری که دستمون داریم میتونیم کاری بکنیم؟؟