خیانت در امانت

پیمان
سلام بند پیمانکار ساختمان هستم مدتی قبل یکی از دوستان ب من پیشنهاد ی دادن ک تو کارش سرمایه گذاری کنم خودش قرادادی مشارکت با شخصی داشت خاست ب دلیل اینکه سرمایه کافی نداشت منم شریک کارش کنه من هم یک قراردا اماده کردم ک شروع کارمون کاملا بعد قرارداد باشه تو قرارداد تمام ضرر زیان کار ب صورت مفسل ذکر شد بعد از مدتی من مبلی رو برای خرید میلگرد وچند فقره چک ب ایشون دادم ولی متوجه شدم ک ایشون پول جای دیگه خرجش کرده و چکها ی منم خرج شخصی کرده وپیگیر ماجرا ک شدم فهمیدم ک کار فسخ شده و هیچ کاری در کار نیست حالا هم پول منو بهم بر نمیگردونه میگه ندارم من میتونم شکایت کیفری کنم سری ب نتیجه برسم ب چ عنوان باید شکایت کنم خیانت در امانت حساب میشه یا چیز دیگری من چهار فقره چک دادم ک مصالح بخره اما برا خودش لوازم خانگی خریده حالا تاریخ چکها نزدیک من باید چیکار کنم