دریافت طلب پول از متهم

مصطفی
باسلام ما 80 میلیون بابت یک بدهی بانکی از طرف متهم که گرفته شده بود، پرداخت کردیم و رای داریم که باید این متهم که خانم است بما بدهد و همانطور حکم جلب آن خانم صادر شد و داخل برگه نوشته شده که اگر پرداخت کند در کلانتری آزاد میشود و درغیراین صورت به زندان میرود. حال ما آن خانم را دستگیر کردیم و به زندان بردیم. حال سوالی که دارم این است که این خانم میتونه بدون پرداخت بدهی بیاد بیرون؟ مثلا با سند؟؟ یا نامه ای یا تبصره ای وجود داره که بگوییم اگر بدهد برود و ندهد نرود باشد؟؟ منظور این است که میخاهیم کاری کنیم آن خانم تا پرداخت نکرده بیرون نیاد. ممنون ببخش طولانی شد