گواهبنامه پیوست شده

با سلام و خسته نباشید لطفا پاسخ سریع به بنده بدهید آیا امکان آزاد کردن گواهینامه پیوست شده قبل از موعد مقرر که به مدت 6 ماه می باشد وجود دارد؟؟؟