حیثیتی-چک

متاهل6460
بنده یه خانم متاهل هستم که یک چک به کسی بابت واگذاری مغازه دادم ایشان به بیمه بدهکارند واز طرف بیمه جریمه شدند و بیست میلیون بدهکارند بصورت توافقی قرار شد که درتاریخی مشخص ایشان بیمه راتسویه کنند و ماهم چک راپاس کنیم برادر کسی که طرف قرار داد ما بود شماره تلفن پدربنده را از طریق یکی از اشناهایشان پیدا میکنند و به پدرم اطلاع میدهند و شخصی کع که شماره ی پدرمن رو گرفتن موضوع چک رو بین اقوام پخش کردن و باعث آبروریزی شده میخواستم بدونم من میتونم بابت این کار از ایشون که برادر اون کسیه که ما باهاش قرارداد داریم شکایت کنم و اعاده حیثیت کنم؟