چک

علی

با سلام بنده چکی از صاحب کار خود گرفتم وبه یکی از دوستانم که در کار کابینت سازی بود دادم که برایم کار انجام بدهد ایشان کار را انجام نداد و من به کسه دیگری کار را دادم و انجام شد . ایشان که کار را انجام نداده بود چک را قبل از انجام کار به کس دیگری خرج کرد و چک را به بنده پس نمیدهد .چون ایشان آشنا بود من قراردادی با او نبستم وآدرس جدید او را ندارم .یکبار هم برای مسدود کردن حساب از ایشان شکایت کردم و نامه دادگاه را دارم شاهد نیز برای ادعای خود دارم ولی چون آدرس از او نداشتم دادگاه قبول نکرد .چگونه باید اقدام کنم برای برگرداندن چک فاکتور هم از سازنده دیگر که کارم را انجام داد دارم. متشکرم از شما