استفاده از کپی مدرک مفقود شده

غلامحسین محمد نژاد

با سلام 

طی اقرارنامه دستنویسی  دو برادر با برادرسومی که الان فوت شده اند صلح نموده اند که از  بابت حکمی که از محاکم قضایی برای یک قضییه ملکی به نفع سه برادر صادر نموده و حکم صادره به اسم سه برادر می باشذ ادعایی ندارند . اصل اقرارنامه موجود نیست ولی کپی ان وجود دارد . ایا این کپی به عنوان مدرک قابل قبول در محاکم قضایی قابل استفاده است . اضافه شود علاوه بر اقرار نامه فوق اصل وکالت بلاعزل دو برادر مزکور به برادر سوم که کافه اختیارات در مورد حکم و منافع حاصل از ان را به برادر فوت شده واگذار کرده اند موجود است .ایا به استناد کپی اقرارنامه و اصل وکالت بلاعزل وراث متوفی می توانند کل منافع جاصل از حکم را تحصیل نمایند .

 

با تشکر