قرارداد مشارکت مدنی

سعید

با سلام

قصد شراکت یک جایگاه سی ان جی دارم ولی باید با یک شرکت دارای مجوز این کار را انجام دهم لذا قصد عقد قرار داد با یک شرکت دارای مجوز را به صورت 50 به 50 در سود و زیان را دارم به شرط تامین ضمانت نامه های مزایده توسط شرکت دارم لذا:

1) آیا قرار داد باید مشارکت مدنی باشد؟

2) اگر در قرارداد قید شود که پولها ابتدا به حساب اینجانب واریز و پس از محاسبه سود و زیان تقسیم می شود به اصل موضوع مشارکت مدنی لطمه وارد نمی شود؟

3) اگر از طرف شرکت رئیس هیات مدیره و مدیر عامل امضا کنند کافی است؟

4) تا چند سال عقد قرارداد جایز است؟