درخواست دیه از راننده مقصر متوفی

رویا حکیمی

با سلام. درخواست دیه جراحت و خسارت ماشین از راننده مقصر فوت شده چگونه است؟