ندادن پول رهن از طرف موجر

امیر
سلام قرارداد یکساله مغازه من تمام شده است ودرپایان قرارداد موجرفوت کرد والان وراث پول رهن من را نمی دهند شکایت کردم اظهارنامه فرستادم ولی در دادسراحاضرنشدند مغازه من راهم وراث بستند بیکارشدم پول رهن بیست وسه میلیون میباشد ودربنگاه قراردادبسته شده راهنماییم کنید باتشکر