شرايط طلاق براي ايرانيان مقيم خارج از كشور

فهيمه

سلام

من در تركيه زندگي ميكنم اما هنوز شهروند ترك نشده ام

براي گرفتن طلاق به كنسولگري مراجعه كنم؟؟؟

ايا ميتوانم مهريه ام را طلب كنم؟؟؟