فسخ صیغه

زهرا
T H: با سلام من 46 سالمه 18 سال پیش از شوهر عقدی خود جدا شدم و بخاطر بچه ها و مشکلات زندگی بعد از مدتی به صیغه شخصی که متاهل بود و آنوقت وضع مالی خوبی داشت در آمدم اولین بار محرمیت در محضر خوانده شد ولی بعد از آن خودمون صیغه 99 ساله را بین هم جاری کردیم دز مقابل مهریه 500 میلیون پول نقد که از آن روز به بعد زندگی ما سخت تر شد چون ایشون همراه با تریاک شیشه هم مصرف کرد و بعد هم بجای تریاک رو به هرویین آورد .. و دریغ از یک لقمه نان و من موندم با دوتا بچه و اجاره خونه و قسط و هزار بدبختی بیکار و سرگردون ... او رفت و هر چند وقت یک بار نادم بر میگرده و میگه همه چیزو درست میکنم ولی همش دروغه ...برای اثبات حرفام بچه هام و تمام خانواده ام شهادت میدهند ... الان خواستگار خوب و مومن و موجهی دارم ولی او مدت صیغه را نمیبخشد ... من باید چیکار کنم الان هم شوهر دارم هم ندارم هم اینکه هزار کیلومتر زیر خط فقریم خواهش میکنم کمکم کنید تاکید میکنم که صیغه ما در جایی ثبت نشده بین خودمون دو نفر بوده و او هم حاضر به بخشیدن مدت صیغه نیست