رابطه نامشروع وبارداری

نوشین
باسلام.آیادررابطه دختر و پسر که به رابطه جنسی وبارداری دختر منجر میشه، قانون پسر رو به ازدواج وادار میکنه یاخیر؟آیا قانون هم مثل شرع پسر رو مجبور نمیکنه وفقط میگه دختر خودش نباید گول میخورد؟آیا پسربه همین راحتی میتونه دخترو بابی آبرویی رهاکنه ؟خواهش میکنم منوراهنمایی کنید.