فروش پارکینگ دیگران به جای پارکینگ خود

مقداد رحیمی

با سلام.

ما واحدی خریداری نمودیم که روی سندش پارکینگ داشت. بنگاه املاک و فروشنده پارکینگی را به عنوان پارکینگ این واحد به ما نشان دادند که بعد از تخلیه و استقرار فهمیدیم متعلق به یکی از واحد های دیگر بوده است.

پارکینگ واحدی که خریداری کرده ایم کوچک تر است. جالب اینکه فروشنده به ما اعلام کرد این خانه یک پارکینگ و یک انباری در سند دارد و یک جای پارک و یک انباری جدا از سند هم دارد. انباری جدا از سند، در پارکینگ خود همین واحد ساخته شده که سبب شده فضای پارکینگ کوچکتر شود.

اگر ما پارکینگ بزرگ تر را برداریم* همسایه می گوید به چه حقی در پارکینگ ما انباری ساخته شده و این انباری باید تخریب شود. و اگر پارکینگ کوچکتر را برداریم فضای پارکینگ ما دیگر ظرفیت دو ماشین را نخواهد داشت. با توجه به این که فروشنده مال دیگران را به عنوان مال خود به ما معرفی کرده بود آیا می توانیم شکایت کنیم؟ تحت چه عنوانی؟ چگونه این ادعا را اثبات کنیم؟ سه شاهد برای این ادعا که پارکینگ دیگران را به ما معرفی کردند وجود دارد. خودم و همسرم و پدرخانمم. ممنون