حقوق شهروندی

با سلام، در آغوش کشیدن و بوسیدن همسر در ملع عام و فضای عمومی و یا در خودروی شخصی غیر قاونی است ؟ و نیروی انتظامی مجاز به توقیف خودرو و ... می باشد یا خیر ؟ جزا و کیف آن چیست ؟
در صورت درخواست مامور انتظامی برای وجه نقد و رشوه مراحل و شرایط اثبات این امر چیست ؟

با تشکر