ملکی

باسلام پدر بنده حدود بیست وپنج سال قبل خانه ای در شهرستان را با خانه و قطعه زمینی کشاورزی معاوضه کرده که قولنامه هردو در یک برگ بوده است و الان گمشده اون قولنامه فروشنده و اکثر شهود معامله فوت شدن الان پسر فروشنده زمین ادعا کرده که پدرش زمین و نفروخته و شکایت تصرف عدوانی کرده و به یک استشهاد بعنوان مدرک اکتفا کرده البته ما هم تعدادی شهود به دادگاه معرفی کردیم و استشهادی روهم تهیه کردیم که گفته ملک رو از پدر ایشون خریدیم و بیست و چن ساله در تصرف ماست البته ما یک تاییدیه از شورای محل داریم که مربوط به شاید پانزده سال پیشه تو اداره ثبت ملک بنام پدر بزرگ و مادر بزرگ شاکی هست خاستم بدونم ما چطور حق خودمونو بگیریم اخه یکبار پول زمین و گرفتن حالا هم ملک و میخان