مطالبه وجه چک

مهران معین

با سلام.
من یک برگ چک از اسفند 93 در اختیار دارم. چک در وجه خودم و بدون تاریخ صادر شده.(به مبلغ 190،000،000 ریال)
برای پیگیری قضایی این چک چه هزینه هایی را باید به وکیل بپردازم؟
مبلغ 120،000،000  از این بدهی را طی چند مرحله دریافت کردم و مابقی را طلبکار هستم، اما رسیدی مبنی بر دریافت وجه صادر نکردم
سپاس