رای طلاق

باسلام حدود ٢سال پیش رای طلاق از طرف دادگاه صادر شد و همسرم رای را در دفتر خانه به ثبت رساندد و بعد از ان به دنبال قسطی کردن مهریه اقدام نمود,١٠ماه پیش رای نهایی مهریه صادر شد, اما همسرم اقدامی برای پرداختن مهریه و اجرای صیغه طلاق نکرد, رای طلاق ثبت شده در دفتر خانه در صورت اجرا نشدن صیغه طلاق تا چه مدت اعتبار دارد.