اصلاح سن

حمید
35 سالمه و به خاطر رفتنن به خارج از کشور باید سنم کم کنم . لطفا راهنمایی بفرمایید.