انتخاب رشته کنکور سراسری

سامان

آیا ارائه خدمات مشاوره برای انتخاب رشته کنکور سراسری با توجه به اینکه مجوزی به این منظور از طرف سازمان سنجش صادر نمی‌شود از نظر قانونی منعی دارد؟