مهریه

omid

سلام حدود هست که عقدم،چند ماهی هست که متوجه وجود لکه ای روی کتف همسرم شدم،آیا در صورت قصد  جدایی ،اگر بعد از از بین رفتن بکارت همسرم متوجه این قضیه شده باشم،با وجود این پنهان کاری باید کل مهریه را بپردازم؟