طلاق

امیر
آیا زن باکره هنگام طلاق که عروسی نشده براش و زندگی مشترکی رو شروع نکرده به غیر از نصف مهریه مستحق نصف دارای همسر هست یا خیر ممنونم